Skip Navigation Links
Kurmancî
سۆرانی
Svenska
Skip Navigation Links
دەستپێك
ف ک ک س
هه‌واڵ
ڤئدیۆ - فۆتۆ
کۆمه‌ ڵه‌کانی ئه‌ندام
پێوەندی
لینک
ئه‌رشیڤ
Skip Navigation Links
 
Familjehem på kurdiska!
Mångfalden är viktig även när det gäller familjehem. Det behövs många olika familjehem som kan passa för alla olika behov som barn och ungdomar har.

De flesta föräldrar vill sina barns bästa och de vill inget annat än att deras barn ska ha det bra. Ibland händer det dock att föräldrar oavsett nationalitet inte förmår att ge sina barn det barnet behöver under en kort eller lång tid.
När ett barn/ungdom med kurdiskt modersmål skall placeras hos ett familjehem anser jag att det är viktigt att man försöker hitta en kurdiskspråkig familj som även uppfyller alla andra kraven som ställs för att bli familjehem.
Kurdiska Riksförbundet vill att man alltid beaktar barns språkliga och kulturella bakgrund vid placeringar. Därmed är det inte sagt att en kurdisktalande familj alla gånger är det bästa alternativet för barn och ungdomar i behov av en placering. Självklart skall många aspekter vägas in och andra villkor som socialtjänsten ställer skall anses vara uppfyllda innan en placering.

Men det händer att man inte ens försöker hitta en familj med samma språkliga och kulturella bakgrund som barnet eller ungdomen och nöjer sig med det första bästa alternativet. Familjehemsplacering av flerspråkiga och flerkulturella barn kan inte enbart handla om en rutinplacering. Det handlar om barns rättigheter. Det handlar om rätten till sitt språk, sin kultur och sin identitet enligt barnkonventionen och FN:s konvention om mänskliga rättigheter. Ingen tjänar på att barn och ungdomar glömmer sitt språk, kommer bort från sin kultur och sitt naturliga nätverk.

Det är mycket viktigt att kunna kommunicera med familj, syskon, släkt på sitt språk. Det är viktigt att kunna identifiera sig med personer som har liknande bakgrunder. Det är livsviktigt att barn och ungdom har tillgång till hela sitt JAG, både det kurdiska och det svenska och annat. Vem vill vara en lös kloss i rymden? En trygg identitet är en viktig grund för barn och ungdomar. Ungdomar som söker efter en identitet kan göra mest tokiga saker, hamna i exempelvis kriminalitet och gängbildningar på jakt efter bekräftelse. Samhället tjänar på att ha trygga individer med trygga identiteter.

Ett fortsatt liv bör byggas på de redan existerade rötter och styrkor hos varje individ. Ens historia, kultur, identitet är en rikedom som man kan bygga vidare på. Med vikten av att bekräfta barns och ungdomars kulturtillhörigheter menar jag naturligtvis det som ryms inom ramen för mänskliga rättigheter, och inte kulturyttringar som kränker individens fri- och rättigheter. Ibland kan det vara svårt av olika anledningar att placera barn hos en familj från samma språklig och kulturell bakgrund. Då är det ännu viktigare att det skapas möjligheter för barnet att på olika sätt ha kontakt med sitt språk och sin kultur.

Kurdiska Riksförbundet har ingått i ett treårigt projekt tillsammans med Skyddsvärnet och en rad andra riksförbund för att sprida information om familjehem, hitta och utbilda intresserade familjer för familjehemsuppdraget. På senare år har många kurdiska ensamkommande ungdomar anlänt till Sverige, vilka har behövt en tillfällig placering hos en familj. Men det har inte varit så enkelt för oss att hitta kurdiska familjer som är intresserade av att vara familjehem. Det finns många anledningar till det.
Begreppet familjehem finns inte i det kurdiska samhället. Föräldrar tar hand om sina barn vare sig de är lämpliga föräldrar eller inte. Föräldralösa barn och ungdomar tas hand om av släkten.

Här i Sverige har många familjer i början av sin tid i det nya landet varit upptagna med att överleva migrationens påfrestningar. En del familjer som har klarat sig igenom migrationens alla faser och kommit in i samhället har resurser men inte tillräckligt med tid. En del har fastnat i utanförskap och nostalgisk fixering och orkar inte engagera sig för sådant. En del är arbetslösa och trångbodda och saknar ekonomiska resurser för att vara familjehem. En del har själva många barn.

Det har behövts en lång förankringsprocess för att hitta några familjer som kan och vill delta på informationsmöten och utbildningar och ännu längre arbete för att få några att lämna sitt intresse och medgivande till att kunna vara familjehem. Arbetet med värderingar kräver mycket tid och anpassade metoder. Att ta emot barn och ungdomar som har egna föräldrar är en lite främmande tanke för många. Men det arbetet vi för i dag i form av annonser, möten, föreläsningar, informationsspridning m.m. kan faktiskt visa mer resultat i framtiden.

Våra värderingar är inte statiska, utan de förändras med tiden. Familjehem kommer att bli ett känt begrepp bland kurdiska familjer så småningom. Många inser redan nu att det behövs familjehem på kurdiska. Då kan man kanske ta ett steg till och bli familjehem.


Aycan Sermin Bozarslan
serminbozarslan@fkks.se